Doelen

Wat ik wil is een politiek in Nederland die aandacht geeft voor:

Dit zijn onze doelen die wij in de toekomst willen bereiken:

Toegankelijk Inclusieve politiek!

 

Als Nieuw Socialisme “Inclusieve Politiek” stimuleer ik grote aandacht voor de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking voor een verbinding in het burgerlijk – leven en de politieke wereld. Nieuw Socialisme wil kritische en actieve en burgers om zich heen betrekken die in willen zetten voor belang van iedere persoon met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en de hele arme mensen in de politieke – wereld mee te kunnen doen en persoonlijk te kunnen mee – groeien.

Binnen onze democratische samenleving luid zoals in Artikel 1 – wet voor ons allemaal. Via verschillende wegen worden de leef – en werk – ervaringen door mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele arme mensen nog steeds niet duidelijker of eenvoudiger zowel als in bepaalde situaties als persoonlijk. De mogelijkheid om dit te kunnen doen samen met de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en de hele arme mensen door meer te doen en te proberen. Ons Nieuw Socialisme waarin leden met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en de arme mensen willen graag een uitdaging aangaan en vele antwoorden kunnen vinden op vragen die de burgers binnen ons zich afvragen.

Dit is een van onze redenen waarom wij mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en de hele arme mensen inspireren binnen hun gemeenten en andere politieke partijen om in actie te komen. De verschillen tussen de handicaps, beperkingen, ziektes en arme mensen zijn erg groot, daarom is deze doelgroep erg verschillend, veel met deze leef – omstandigheden komen we veel belemmeringen tegen en daarom word er over alles anders (na) – gedacht vooral als het gaat om onze deelnamen van onze werk – en samenleving. Wij als deze bevolkingsgroep kunnen met omstandigheden ons leven anders gaan zien en indelen, vaak leid het ook naar een ander beeld over ons, niemand vind dit leuk helaas. Veel werk – gevers en politieke partijen zitten niet op deze bevolkingsgroepen te wachten en krijgen daardoor onrechtvaardige, ongelijkwaardige en oneerlijke kansen of zelfs niet eens serieus genomen worden. Iedereen hoor en zie je staken en klachten, maar de mensen van deze bevolkingsgroepen niet. En natuurlijk moet iedereen keuzes maken in tijd en energie die deze bevolkingsgroep moet indelen, Daarom zou het mooi zijn als we niet te veel van elkaar te hoeven te verwachten qua verplichtingen en inrichtingen binnen onze – leefzorgen. Als Nieuw Socialisme willen wij meer toegang te krijgen om de politieke inclusie te vergroten en de politiek toegankelijker te maken. Wie doet er met ons mee?


 • Nederlandse taal moeilijke taal, zelfs de politiek heeft er moeite mee, we maken het elkaar ook niet makkelijker op, politieke – wereld heeft ook zwakke plekken, ik ken ze. We hoeven niet altijd hard en koud te zijn;

   

 • Uitkering afschaffing – inkorting of nog liever korting op de hoge – eigen risico's of eigen bijdrages, een nieuwe naam voor uitkeringen: Overheid-loon! Andere naam voor participatie: word Keten – wet! Iedereen is een deel van deze keten, iedereen heeft evenveel recht op een eerlijke, rechtvaardige en gelijkwaardige leven, woning en inkomen!

 

 • Regeer akkoord, waarom zit daar niet een iemand met een laag niveau bij? Waarom alleen maar mensen met een hoog niveau en of met veel geld of aanzien? ;

 

 • Grote aandacht voor: (A) Sociale werk – plaatsen:

  – Ex – detineerde bij mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke

  beperking laten werken, dat moet echt niet kunnen;

  – Onrecht en onderdrukking op sociale – werkplaatsen (met seksuele intimidatie bij vrouwen

  met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking op de werkvloer)

  – Doorstroom – consulenten en werkleiders, maken je kapot, vooral geestelijk, ze dreigen

  werknemers met zaken die hen niets aangaan;

  – De werkleiders en consulenten plaatsen de werknemers waar ze niet eens geschikt voor

  zijn en besturen de dossiers van UWV gewoon niet, mensen die recht hebben om binnen

  de muren van sociale – werkplaatsen worden gedetacheerd en of andersom en hebben

  schijt aan hoe de mensen zich voelen en praten kan niet met de werk – leiders

  en consulenten, en als je hen doorhebt en niet aanstaat, word je als een crimineel behandeld en op de zwarte lijst geplaatst;

 • Drugs – handel en seksuele – intimidatie bij mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking op sociale – werkplaatsen en instellingen aanpakken, dit is uitermate strafbaar, maar dat word nog veel te weinig gedaan;

   

 • Terug draaien van de Gemeentes die de werkzaamheden van het UWV overgenomen hebben;

 

 • Recht hebben op gelijkwaardige functies, zowel in de politiek als in de samenleving. (Bijvoorbeeld Burgemeester, wethouder, ministers – (president); Hoog – niveau geen belang meer, het moet vanuit iemands hart komen (Politieke Ambtsdragers met een beperking, dit is een idee van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties);

   

 • Aanpak van intelligentie discriminatie, ook in reclames en programma`s vind je de laatste tijd veel discriminatie, heel veel mensen merken er niet veel van, maar toch vind ik dit erg intimiderend, ook die late en belangrijke t.v. – programma`s worden veel te laat uitgezonden, ook politieke programma`s worden te moeilijk waardoor mensen dit moeilijk kunnen volgen, en dan kan dit leiden voor verkeerde media in onze bevolking, hierdoor kunnen wij ook misverstanden voorkomen;

   

 • Meer vrouwen in de politiek krijgen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking en geven van een politieke ambtelijke functies;

   

 • Mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking gelukkig laten worden zodat zij ook recht hebben op een normaal gezinsleven, en kinderen kunnen en mogen krijgen;

 

 • Terwijl andere mensen bakken met geld verdienen zoals bijvoorbeeld voetballers, te veel ontvangen dus hoeven niet in te leveren, maar waarom mensen met een uitkering die wel te veel verdienen qua hun overige inkomen wel in moeten leveren, terwijl zij er niet voor gekozen hebben om beperkt te zijn, maar wel er om gestraft worden in wat we hebben, dit geldt ook voor zieke en arme mensen!

 

 • Woongelegenheid is veel te duur voor jongeren, ook voor jongeren met een beperking, zij komen nooit in aanmerking om op zich zelf te gaan wonen, terwijl zij er erg aan toe zijn, ook verplichte uitzettingen of verhuizingen moeten verboden worden, mensen mogen niet zomaar uit hun huis gezet worden zonder enig geldige reden, mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele arme mensen hebben ook recht op een plekje op deze wereld om te kunnen leven, wonen en zich veilig voelen!

 

 • Verkeer en taxi – problemen, waaronder slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid en hulpmiddelen van gemeentehuizen en lange en inflexibele vergaderingen, waarna de regiotaxi niet meer rijdt, hoe komen deze mensen dan weer thuis?

   

 • Bepaalde vooroordelen over mensen met een beperking

  (bijvoorbeeld dat zij niet ‘objectief’ kunnen zijn over gehandicapten – kwesties, of juist alleen daarover kunnen meepraten);

 

 • De maatschappelijke – intelligentie ladder qua intelligentie – niveau omlaag halen, zodat iedereen hetzelfde recht krijgt op een baan, inkomen en op een gelijkwaardig leven en evenveel kansen krijgen als de mensen met een hoog – intelligentie niveau, uiteindelijk gaat het er toch om wie je bent en niet wat je bent

   

 • De onmacht van de omgeving in het omgaan met persoonlijke beperkingen (snelle vermoeidheid, beperkte belastbaarheid, een laag zelfvertrouwen of beperkte kennis van het politieke proces en daarom niet welkom bij bepaalde politieke – partijen);

 • financiële belemmeringen, waaronder onduidelijkheden binnen het systeem van sociale zekerheid, alles is veel te ingewikkeld, alles word steeds duurder en qua leefomstandigheden steeds minder mogelijk, terwijl al het andere geld alle kanten opvliegt;

 • beperkt bewustzijn en zelfvertrouwen bij mensen met een beperking zelf zodat zij niet ervaren dat zij er met hun talenten en ervaringen toe kunnen doen in de samenleving en politiek.

 

 • Bevorderend voor het meedoen is een politieke omgeving die mensen met een beperking gastvrij ontvangt door het opheffen van de genoemde belemmeringen. Daardoor kunnen hun zelfbeeld, vaardigheden en netwerken verbeteren.

 • Duidelijkheid krijgen van wat een politieke en bestuurlijke functie daadwerkelijk inhoudt;

 • mogelijkheden om vaardigheden op te bouwen via onderwijs, politieke partijen, verenigingen voor mensen met een beperking of publieke activiteiten;

 • toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen (zoals gemeenteraadszalen) zodat mensen er zich welkom en thuis voelen;

 • mogelijkheden van ondersteuning door een mentor, vertrouwenspersoon of persoonlijke assistent, zonder dat er persoonlijke – verhalen over de werkvloeren word verspreid;

   

 • toegang tot de juiste ondersteuning op het juiste moment (praktische zaken zoals tolkvoorzieningen alsook zorg);

   

 • Verhelderen van de gevolgen van politieke participatie voor de inkomenspositie;

   

 • Contact met mede – standers die en aanmoedigen en daarmee bewust maken van hun mogelijkheden;

   

 • Aanmoediging van bestuurders, mogelijkheden om ervaringen op te doen en steun bij het invullen van een functie, daarom mensen met een beperking meer tijd en kansen geven;

 

 • (h)erkennen, gericht werven en versterken van het potentieel van mensen met een beperking voor maatschappelijke en politieke functies (bijvoorbeeld door een campagne met rolmodellen van maatschappelijk/politiek actieve mensen met een beperking);

   

 • Verwelkomen van mensen met een beperking in de politiek en publieke functies (onder andere via een aanspreekpunt in lokale/regionale, landelijke, Europese en Internationale afdelingen van politieke partijen);

   

 • Ondersteunen van mensen met een beperking die zich willen inzetten in een politieke partij of publieke functie (via mentorregelingen of persoonlijke assistenten);

   

 • Vergroten van de toegankelijkheid (fysiek, financieel en sociaal) van functies voor mensen met een beperking (daarbij denkend in oplossingen, niet in onmogelijkheden; alleen vergaderen op locaties vergaderen die toegankelijk zijn);

 • opnemen van het onderwerp ‘toegankelijke politiek ’in de lokale inclusie agenda (die nu vaak beperkt is tot fysieke toegankelijkheid, terwijl politieke participatie een basisvoorwaarde is voor het verbeteren van de leefomstandigheden in het algemeen);

   

 • Het vereenvoudigen en duidelijk maken waar mogelijk, van het delen van banen in openbare of publieke functies van mensen met een zonder beperking.

   

 • Als opbouwers van Nieuw Socialisme stellen wij onze ervaringen, expertise en netwerken beschikbaar, bijvoorbeeld door: (Ambassadeurs – werkzaamheden)

  adviseren van politieke partijen over een doelgerichte strategie voor het werven en begeleiden van geschikte kandidaten met een beperking;

  Doelen uitzetten in gemeenten/met politieke partijen, bijvoorbeeld een pilot persoonlijk assistent waarin stagiaires en studenten begeleiding bieden aan mensen met een beperking;

  een visitatie maken van het beleid en de praktijk van gemeenten rond politieke participatie (zoals toegankelijkheid, beeldvorming, ondersteuningsmogelijkheden);

  Politieke netwerk – bijeenkomsten en of andere evenementen organiseren voor mensen met een beperking onderling over hun ervaringen op weg naar of in de politiek;

  Contact maken en onderhouden tussen politiek belangstellende mensen met een beperking en politici en bestuurders.