Tijd voor meer Inspiratie in onze wereld!!

 

Vriend

Je hebt iemand nodig stil en oprecht die als er op aankomt voor je bidt of vecht, pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een echte vriend.

Zo gebeurt het dat mensen die minder vatbaar zijn voor een vijandige houding moeite hebben zich aan te passen aan een realiteit waarin het altijd noodzakelijk is om eerst aan te vallen, waarbij de tweede plaats dezelfde waarde heeft als de laatste. Deze “goede mensen” kunnen al die razernij, zoveel agressie niet verklaren, ze begrijpen niet waarom het persoonlijk belang alleen kan worden bereikt door iemand anders te schaden. Een dergelijke toestand leidt tot een diep ongemak dat vaak psychologische ondersteuning vereist. In wezen vragen we om hulp om de juiste strategieën te vinden om onszelf te verdedigen tegen alle oppervlakkigheid, tegen materialisme, tegen onnodig en ongerechtvaardigd kwaad.

Wie van nature niet voldoet aan de massa en op zijn beurt de “slechte” wordt, gebruikt hulpmiddelen die hen kunnen beschermen, waardoor ze ondanks alles en iedereen verder kunnen gaan.

 

Het is essentieel om te leren een pantser te creëren tussen jezelf en de buitenwereld, om het ergste te negeren zonder je voor jezelf te schamen. Een goed persoon zijn is van onschatbare waarde, tijdloos, iets dat nooit mag worden vergeten of uit de mode raakt.

Als je onderweg meer verachtelijke mensen ontmoet dan mensen die deze naam waardig zijn, kun je beter de kunst leren om ze te negeren, alleen het licht te accepteren en jezelf alleen te omringen met degenen die dezelfde ziel delen.

 

 

 

De zinnen die vaak worden gebruikt door manipulators

Er zijn mensen die onze levensenergie wegzuigen, als vampiers, onze fysieke en mentale gezondheid in gevaar brengen, en er niet om geven, omdat ze alleen aan zichzelf denken. Het zijn manipulators, een brede categorie die narcisten, sociopaten en psychopaten omvat, die allemaal hetzelfde doel gemeen hebben: de controle over de mensen om hen heen - de slachtoffers - vaststellen en versterken.

Daartoe nemen ze hun toevlucht tot psychologische/emotionele manipulatie, begrepen als de uitoefening van ongepaste beïnvloeding door mentale verstoring en emotionele uitbuiting, met de intentie om macht, controle en voordelen ten koste van het slachtoffer te nemen.

Daarom gebruiken ze een soort communicatie gemaakt van standaardzinnen, die worden herhaald: dit zijn ze, en zo kun je je ertegen wapenen.

 

Als je depressief bent, leef je in het verleden.

Als je angstig bent, leef je in de toekomst.

Als je in vrede bent, leef je in het heden.

 

Maak je zorgen om wat anderen van je denken, dan

zul je altijd hun gevangenen van hen zijn.

Een lange reis van duizend mijl begint met een enkele stap.

In het hele universum is niets zwakker als water.

Maar niets is gelijk in zijn manier van verzetten tegen dat wat hard is.

 

Gezondheid is ons grootste bezit.

Tevredenheid is ons grootste schat.

Vertrouwen is ons grootste vriend.

Wanneer je jezelf accepteert, dan

word je door de hele wereld geaccepteerd.

Mensen begrijpen is intelligentie, maar

jezelf begrijpen is wijsheid,

Zoek het geluk niet met te veel hebzucht en

wees niet bang voor het geluk.

Alleen wie de kracht heeft om het woord einde te schrijven

kan het woord begin schrijven

 

Als je mij iets vertelt, zal ik ik naar je luisteren

Als je mij iets laat zien, zal ik er naar kijken

Als je het mij laat ervaren, zal ik het van jou leren

 

Een taak voltooien betekent eeuwig zijn

De grootste openbaring is de stilte

Als je de geest corrigeert, komt het met de rest van je leven goed

Eerlijker woorden zijn niet mooi, maar mooie woorden zijn niet eerlijk.

Wie geen vertrouwen heeft, zal het niet krijgen

Het doel is niet het doel, maar het is een weg

Een boom die valt maakt meer geluid, dan een bos dat groeit