Nieuw Socialisme over de Corona - crisis

Gepubliceerd op 24 maart 2020 om 11:07

Met de COVID19 crisis staan we voor een uitdaging die we alleen samen kunnen overwinnen: kleine inspanningen door ons allemaal zijn erg belangrijk.  Deze ernstige crisis, die geen land alleen kan oplossen, vraagt om een serieuze reactie. De EU coördineert de vele maatregelen die door de lidstaten genomen worden om te verzekeren dat jouw veiligheid een topprioriteit is:

Op dit moment neemt de EU de volgende maatregelen om:

 

  • De verspreiding van het virus op globaal niveau in te dijken.

  • Europeanen te beschermen door reizen naar de EU te beperken.

  • De nodige toelevering voor de gezondheidszorg te verzekeren door te waken over de betrouwbaarheid van de interne markt en de productie- en distributieketen.

  • Onderzoek te ondersteunen en een vaccin te ontwikkelen dat beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft.

  • Mensen te ondersteunen zodat inkomen en banen niet buitensporig getroffen worden en om permanente gevolgen van de crisis te vermijden. Het Europees Parlement wil zo snel mogelijk financiering vrijmaken voor burgers, regio’s en landen die het meeste getroffen zijn door het corona-virus.

  • Bedrijven te steunen te verzekeren dat de liquiditeit van de financiële sector de economie kan blijven ondersteunen.

  • EU-landen toe te staan om resoluut en op een gecoördineerde manier op te treden, inclusief door de regels rond overheidssteun en steunmaatregelen te versoepelen.

 

Meer lezen over deze maatregelen:

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.