Met deze petitie willen wij de politiek wakker schudden, om eens meer aandacht te besteden aan de mensen met een (arbeid) handicap en /of een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met een WA – JONG of een WIA en of andere – uitkeringen, mensen met een chronische of psychische ziekten, mensen met borderline of autisme, mensen die slechtziende tot blind zijn, mensen die slechthorend of doof zijn, mensen die laag geschoold zijn, mensen die nooit ervaring ergens opgedaan hebben, mensen die onder de 1.50 meter zijn en dan natuurlijk de hele arme mensen!


Complete afschaffing torenhoge eigen risico`s en eigen bijdrages

My DREAM

Heeft u vragen, suggesties of wilt u zich aansluiten bij mij? Dat kan en mag altijd!

Durft u niet meer naar het ziekenhuis te gaan wegens hoge kosten? Of kunt u door deze extreme hoge eigen risico`s en eigen bijdrage niet meer genieten van uw inkomen? Moet u uw schulden of leningen afbetalen met uw wel verdienden vakantiegeld? Dit kan en mag niet meer gebeuren! Sluit u zich ook bij mij aan?

Een droom, waar ieder mens met een handicap of een lichamelijke of verstandelijke beperking, met een WaJong - en of andere uitkeringsgerechtigde, chronische of psychische zieke, borderline of autisme, slecht - ziende of blinden, slechte - horende of doven, een lengte probleem (rond onder de 1.50 meter), een probleem in de maatschappij, die moeilijk een gelijkwaardige kans krijgen, Mensen met geld en inkom – problemen en dan natuurlijk ook vooral de arme mensen van zullen dromen!

Bij gaat het niet om de kleur, noch om de hoeveelheid ervaring, noch om de denk - niveau, noch hoeveelheid geld, noch om de hoeveelheid macht, noch om de buitenkant, noch om waar u vandaan komt, bij mij gaat om de persoon wie u bent, wat u in uw hart en ziel heeft zitten! Heeft u ook wensen voor een nieuwe politieke wereld? Bij mij krijgt u een eerlijke, gelijkwaardige rechtvaardige kans! Ook voor mensen zonder een handicap en of beperking natuurlijk