Deze motie wil ik gaan indienen omdat ik van mening ben, dat er nog steeds veel te veel discriminatie is in onze samenleving is. Veel weten niet wat zij doen of zeggen of wat het eigenlijk echt betekend. Mensen doen elkaar pijn of het nou bewust of on – bewust is. Discriminatie is namelijk zo ontzettend breed. Want of je nou gehandicapt, invalide, beperkt, zigeuner, alcohollist, drugs – verslaafde, prostituee, jong, oud, dom, knap, lelijk, mooi, heilig, machtig, zwart, blank, geel of rood bent, of een eigen geloof hebt, iedereen heeft zijn eigenwaarde en is even belangrijk en gelukkig zijn wij niet allemaal hetzelfde.(Gelukkig). Graag zou ik het probleem van discriminatie aanpakken en mensen de waarheid vertellen wat de officiële betekenis is van de hakenkruis en Hitler – groet, die terug te geven aan de hindoes en de boeddhisten, het is wel verboden overal, maar de haken – kruis en groet van Hitler, zijn er nog steeds in omgeving, Nederland, Europa en de rest van de wereld en worden nog steeds gebruikt, helaas. Graag wil ik hieraan aandacht aan besteden en hiervoor op staan en actie voor voeren, voor een gelijke, rechtvaardige, eerlijkere, gezondere en een betere wereld.


“Ziet u dit verschil?”

Hakenkruis van Adolf Hitler

Het het officiële Hindoe – kruis dat staat voor GASTVRIJHEID, dit staat in India op elke deurpost!


Groet van Adolf Hitler

Wij gebruiken deze groet voor haat, waarom? 

Officiële ochtend groet van de boeddhisten

Elke ochtend doen zij deze groet. 

De oplossing

De oplossing zal luiden als het omzetten van de hakenkruis van Hitler en de Hitler – groet naar de officiële betekenis als het Hindoe – kruis als betekenis voor Gastvrijheid en kan worden getoond op iedere deurpost van ieders huis mijn buurt, omgeving, provincie, land, Europa en in de rest van onze wereld net als in India. Ook de Hitler – groet zal omgezet worden als officiële eerste groet van de dag van de boeddhisten, zodat iedereen dit onbeperkt mag en kan doen naar elkaar, zonder er een discriminerend gevoel bij te hebben, deze motie zal ons voor een deel bevrijden van de discriminatie in onze wereld. Zou u dit ook willen?

 

GASTVRIJHEID VOOR IEDEREEN! 

Wat willen wij?