Nieuw Socialisme Europees Actief

 

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je contact opneemt met het EU – parlement, is het zo dat het heel erg lang kan duren voordat wij een eindelijk een keer antwoord op een van onze vragen krijgen. Ook hebben wij eens geprobeerd om contact te leggen met een van de commissies voor mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar dit is zo goed als onmogelijk helaas, de reden waarom we dit deden was omdat een samenwerking – band wilden opbouwen, maar blijkbaar wil niemand dit, maar nou komt onze vraag, waar zijn al deze commissies en raden dan goed voor als de communicatie onmogelijk is? Dit gaan wij via het VN – Verdrag en de Inclusie – Agenda op Europees niveau aanpakken, want niets gaat namelijk boven een duidelijke en eenvoudige communicatie als we verandering in Europa willen brengen zodat de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking het gevoel hebben dat zij ook gehoord worden. Daarom als Nieuw Socialisme willen wij binnen onze politieke organisatie dan ook verschillende afdelingen plaatsen.En we gaan laten zien dat onze communicatie hoog aan het vaandel staat bij ons. Wij streven er naar dat iedereen die met ons praat geen dure of moeilijke woorden hoeven te gebruiken, wij praten zo, zodat iedereen ons kan verstaan en begrijpen dus duidelijk en eenvoudig! En als wij dure en moeilijke woorden gebruiken dan begrijpt onze doelgroep ons niet, daarom maken wij een taal die iedereen elkaar verstaat, zo voorkomen we ook vele misverstanden. Een van de voorbeelden zijn de moeilijke politieke en instantie – taal, van de Belastingdienst, brieven en of e-mails die bijna niemand begrijpt, zij zelf waarschijnlijk ook niet, en dan gek vinden dat mensen dit niet begrijpen of onbewust een fout maken met een fatale afloop... waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De andere taal noemen we Jip en Janneke –Taal, deze taal vinden de meeste mensen het fijnste, zo worden en of voelen we elkaar beter begrepen, misschien is het beter om met ons allen deze taal te spreken, ook voor mensen die in Nederland komen wonen is het veel makkelijker en sneller te leren en zo kunnen zij zich sneller aanpassen. Hoe moeilijker het is om iets te leren hoe oninteressanter het voor de mensen het word, klinkt toch logisch? Daarmee gaan wij als eerste van start om zo makkelijk mogelijk te communiceren, en dat bedoelen we ook met schrijven, zodat wij straks eerlijkere, gelijkwaardigere en rechtvaardigere verkiezingen krijgen. Mensen gaan dan doelen en standpunten beter begrijpen en bewuster kiezen waar de partijen echt voor staan. En zo willen wij dit ook gaan bereiken. Hoe langer jezelf blijft, des te bijzonder je van zelf word, toch? En dan nog van het kastje naar de muur systeem, moet ook afgelopen zijn, want niets is zo irritant als elke keer door – gestuurd worden en daarnaast ook nog eens elke keer uw verhaal moeten herhalen omdat u een andere persoon krijgt te spreken, word u daar niet ook erg moe van? Wij als mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking echt wel. Dan komt nog het laatste, op websites en kleine lettertjes bij voorwaarden! Dit ook een groot communicatie\ – probleem voor vele mensen. Op websites staan vaak nog nog dingen van een paar jaar geleden terug,niet meer bij gehouden, dus vele websites lijden dan ook aan achterstallig onderhoud. Waar met veel mensen de fout in gaan, de mensen zien dan vaak leuke dingen of mooie vacatures en gaan dus erop in, doen er veel moeite ergens voor en worden later blij gemaakt met een dooie mus wegens gebrek aan bij gewerkte communicatie. En dit kunnen we op lossen. Door een speciaal onderhoud – web bedrijf die door mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking gerund gaat worden, dit is een leuke actie toch? Zo helpen wij mensen ook weer aan het werk en er is gelijk een goede oefening voor communicatie. Wie wilt er meer helpen door in dit project te investeren, te sponsoren en samen te werken? Graag horen wij graag van u.

Als ik kon toveren, dan toverde ik dat wat de staat weg tovert, naar de echte noodzakelijke benodigdheden in ons land voor bijvoorbeeld: mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke, alle zieke mensen, met een wel verdiende uitkering, het vereniging- en stichting leven, bedankjes voor de grote inzet van alle vrijwilligers binnen Nederland en de arme mensen! En het geld ook om de staatsschuld op te lossen, zodat we niet meer hoeven te bezuinigen en krom te liggen in de crisis... met ons allen.

Duidelijkheid vanuit ons op Europees – niveau;

   • Duidelijkheid in de politieke – wereld;

   • En vooral ook duidelijkheid voor mensen
    met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele arme mensen;

   • Duidelijkheid in de media- wereld
    bijvoorbeeld, Krant, internet, websites,
    brieven en taal);

   • Duidelijkheid in economie en ondernemen;

   • Duidelijkheid voor eerlijkheid in onze wereld!

   • Duidelijkheid voor de gezondheid en zorg!

   • Duidelijkheid transport, verkeer en
    veiligheid;

   • Duidelijkheid voor woon – en
    werkgelegenheid;

   • Duidelijkheid in normen, waarden, cultuur
    en evenementen;

"Sluit u zich ook bij mij aan, of sta ook op als uw zoon/dochter, neef, nichtje, vriend/vriendin last heeft van hun handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, overheids-instellingen, instanties, sociale - werkplaatsen en vooral deze onbegrijpelijke politieke - wereld!