Nieuw Socialisme lokaal

Nieuw Socialisme voert op lokaal – niveau het VN-verdrag Handicap & Beperking en Inclusie – Agenda uit:

 

Het verdrag geeft mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking en zieke mensen recht hebben op rechtvaardige behandeling en gelijkwaardig meedoen. Het VN-verdrag Handicap & Beperking is helder over de rechten van mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking en zieke mensen.  Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, gezonde en betere werk – en leef omstandigheden, een eerlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig inkomen, passende zorg, betaalbare verzekeringen, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Het feit doet zich echter voor dat deze mensenrechten in de praktijk niet of nauwelijks te verzilveren zijn. Dit kan dus veel beter.

 

Een actievere rol van de lokale – overheid bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap & Beperking en zieke mensen:

 

  • Een lokale – aandacht eerlijke, gelijkwaardig, rechtvaardige, inclusie – agenda in iedere gemeente in Nederland;

  • Actieplan opbouw van een nieuwe politieke partij voor mensen met handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele arme mensen;

  • Opbouw van de nieuwe sociale – werkplaats, evenementen die georganiseerd worden door mensen handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele arme mensen, dit bied meer banen en dus ook meer werk – gelegenheid, ook goed voor onze economie;

  • Er gaat gekeken worden tot hoever onze financiële potje gevuld is, want we hebben immers net als alle sectoren recht op een goede financiële ondergrond en onze levens – omstandigheden te kunnen financieren, want ook deze word steeds meer en zeer beperkt, alsof wij gestraft worden met wat we hebben;

  • Discriminatie tegen gaan, wij gaan er een streep doorheen zetten;

  • Het terugdraaien van handelingen die de Gemeentes van het UWV overgenomen hebben;

  • Informatie over het inzetten van ervaringsdeskundigheid

  • Trainingen en kansen voor mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke mensen en hele    arme mensen;

  • Regelmatig een kopje thee met een rapportage & bezoek over de welvaart van de gehandicapten – sector met de Verenigde Naties, maar op Lokaal gebied met de Commissaris van de koning en of met de Burgemeester;

Nieuw Socialisme wil dat lokale overheid bij de uitvoering van het verdrag en inclusie – agenda meer aandacht en financiële hulp en of bijdrage geeft. In plaats van zelf het initiatief te nemen, lijkt het dat de overheid vooral anderen aan te moedigen of zelfs geen zin hebben om met de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking en zieke mensen te woord te staan, dit noemen wij een grove, grote schande! En of weigeren het voortouw te nemen.

Hierdoor voelen wij ons niet serieus genomen worden in de samenleving en de politieke – wereld;

Verder wensen wij, dat het kabinet het verdrag gaat ondertekenen. Ook willen wij dat er ook meer aandacht komt voor het initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk – Relaties dat de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking een politieke ambtelijke functie – kansen gaat geven om deze ook te kunnen dragen. Deze aandacht bij het verdrag en inclusie – agenda maakt het mogelijk om rechtstreeks in actie te komen bij de Gemeente in Duiven als het VN-verdrag en inclusie – agenda niet wordt nageleefd.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van het VN-verdrag en Inclusie – agenda.

Alle gemeentelijke wetten en maatregelen moeten aansluiten bij het verdrag en agenda, maar nu gebeurd dit nog niet, maar wij als Nieuw Socialisme gaan daar grote verandering in brengen.

Hiervoor moeten gemeenten samen met de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking of een Lokale Inclusie Agenda opstellen.

Alle maatschappelijke sectoren zijn verplicht hun schouders onder de uitvoering van het VN-verdrag Handicap & Beperking te zetten, maar toch word dit nog lang niet overal gedaan zelfs in de politieke – wereld niet..Hiervoor vraagt Nieuw Socialisme de sectoren nieuwe actieplannen op te stellen, en met dit verdrag te verplichten de rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen het VN-verdrag Handicap & Beperking ervaringsdeskundigen er bij te betrekken.

Dit is wat we gaan doen, we wijzen erop dat het Kabinet hun te verantwoorden met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap & Beperking.We bedenken voor verbeteringen en veranderingen aan landelijke wetgeving, zodat de Nederlandse wetten gaan voldoen aan het verdrag.

Nieuw Socialisme informeert en ondersteund lokale belangenbehartigers die samen met hun gemeente aan de slag willen gaan met de lokale inclusie agenda organiseren.

We doen dit niet alleen via onze website, sociaal-media en nieuwsbrieven, maar ook tijdens bijeenkomsten, verkiezingen en zoals op de landelijke en internationale netwerkdagen en samenwerkend met de Raad voor Inclusie – Agenda bij Nieuw Socialisme, eerst overleggen wij en nemen we gezamenlijk een besluit voor actie met het VN-verdrag Handicap & Beperking.

Samen met onze samenwerking – partners stellen we een VN-wensenlijst (eisenlijst) op en geven we informatie en advies over het inzetten van onze ervaringsdeskundigheid, onder meer via de Raad voor Inclusie – Agenda.