Nieuw Socialisme Verdrag

 

 

 

 

 

 

Wij met ons allen zijn wij nederige burgers die geen perfectie bezitten, want niemand is perfect.

Wij zijn mensen die net als andere nederige burgers binnen ons Gemeente, Provincie, Nederland Europa en de rest van onze wereld met een ambitieuze droom bezitten waar iedere burger met of zonder een handicap en of een lichamelijke verstandelijke beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen kunnen en mogen dromen. Misschien is dit een verdrag die waarschijnlijk wel of nooit zal werken.

Een verdrag voor iedereen die tekent, voor een toekomst waarin wij met ons allen op onze wereld met vrede, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid zullen leven en de ware betekenis van mijn motto als van een nederige burger “Samen bouwen voor een eerlijkere, rechtvaardigere en gelijkwaardige verdrag ”zal naleven.

De meningen van het nieuwe verdrag zijn over de volgende waarheden vanzelfsprekend:

Dat alle burgers met of zonder een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, alle zieken mensen en alle arme mensen gelijk geschapen zijn. 

Een verdrag, dat men voor een toekomst zal tekenen dat er in onze gemeentes, provincies, land, Europa en de rest van onze wereld alle soorten mensen, ook met de mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen gezamenlijk aan één tafel zullen schuiven, de tafel van Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid & Eerlijkheid en één taal zullen spreken, dit is de taal van duidelijkheid en eenvoudigheid die elke burger zal begrijpen.

Een verdrag, dat binnen ons land, Europa en de rest van onze wereld de burgers die het gevoel hebben dat zij verstikt worden door onrecht, ongelijkheid of ongeloof meemaken, dat de politieke – wereld hen niet serieus nemen. Deze samenleving gaan wij met ons allen veranderen in een oase van tevredenheid, vrijheid, eerlijkheid, gerechtigheid en gelijkheid, ook voor vrouwen en kinderen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zieke vrouwen en kinderen en arme vrouwen en kinderen.

Een verdrag, dat getekend gaat worden met voor toekomst, met waarin de burgers in een wereld zullen leven, waarin men niet langer beoordeeld worden op gebied van: intelligentie – niveau (hoog of laag), aantal behaalde titels, trofeeën, lintjes en diploma's, wel of geen (werk) – ervaring, mening, uiterlijk, geloof, zijn/haar verleden, geslacht, afkomst, ziekten, armoede of hun handicap en of lichamelijke of verstandelijke beperking maar beoordeeld worden naar de waarde van ieders karakter en in een nieuw verdrag mogen geloven dat de toekomst waarmeer wij met ons alleen naar toe gaan evenveel kansen ontwikkelen als voor ieder ander in de politieke – wereld recht heeft op een politieke ambtelijke functie te willen en kunnen bekleden!

Dit nieuwe verdrag is geen seconde, minuut, geen uur, geen dag, geen week, geen maand, geen jaar en ook geen 50 jaar, maar dit verdrag is de rest van ons leven zolang de mensheid bestaat geldig!

Dit verdrag is waar iedere nederige burger met of zonder een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen op onze wereld naar leven!

 

"Waarom hebben mensen met een beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen een speciale verdrag nodig om mee te worden geteld in de maatschappij, terwijl wij met ons allen gelijk zijn geschapen in de ogen van God?" 

Er is een tijd voor alles, ook in de politieke - wereld!

Ook is er een tijd dat het burgerlijk-leven veranderd, voor wat er is op dit moment...

Een tijd om mensen met een handicap of een lichamelijke of verstandelijke beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen een kans te geven om samen aan een nieuwe toekomst te laten werken en open te gaan staan voor veranderingen of wij er met ons allen er klaar voor zijn of niet, de tijd bepaald de toekomst en niet ons verleden.

Een tijd om bij vele mensen hun ogen te openen en dat het tijd word om de feiten op neus te drukken voor wat er niet mag en kan gebeuren! Zelfs de mensen die denken dat zij hun vonnissen denken te kunnen ontlopen, dit zijn ook maar gewone mensen zijn die hun straf verdienen, voor wat zij gedaan hebben en uit moeten zitten, ongeacht hun leeftijd en functies (hoog of laag moet niet meer uitmaken)

Een tijd voor nieuwe wetten en regelingen, tijd om oude wetten in ons oude leven los te laten. Het word tijd dat ons Nederland, Europa en de rest van onze wereld een nieuw verdrag te geven. Tijd om samen te bouwen aan een eerlijkere, gezondere en een betere jonge – politieke – wereld met een hoog – politicus in een stop – trein te springen en er is een tijd om elkaar te begrijpen door naar elkaar te luisteren en elkaar de tijd geven!

Een tijd om de moeilijke taal te veranderen naar één taal, tijd voor een taal die voor iedereen duidelijk en eenvoudig is en om misverstanden tussen instanties, negatieve – media en het burgerlijk-leven te voorkomen. Een tijd om te strijden voor wat ons eerlijk, rechtvaardig en gelijkwaardig is en een tijd om onze kansen te pakken om onze dromen na te leven voor zover het mogelijke is.

Tijd om mensen met of zonder een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, alle zieke mensen en alle arme mensen een eerlijkere, gezondere en een betere toekomst te geven en dat zij evenveel kans hebben en krijgen op een politieke – ambtelijke functie binnen een binnenlands bestuur en het regeer – akkoord zodat ook zij gehoord worden.

Dat wat is geweest, is nu.

Een tijd om te beseffen dat er niets veranderd als wij “nee“ tegen elkaar blijven zeggen en ons zelf tekort doen, wat niet nodig is en er later spijt van hebben.

En dat wat komen zal.. is al geweest

 

Een tijd om aan andere mensen te denken en een tijd om aan jezelf te denken. Een tijd dat binnen ons land RUST, REINHEID, REGELMAAT & VEILIGHEID een rol gaan spelen. Tijd dat wij met ons alleen niet om MACHT en GELD geven, maar ook RESPECT met elkaar delen! Een tijd om samen te delen want dat maakt macht! en een tijd om samen elkaar kansen geven want dat geeft iedereen kracht! Dat het tijd word om open te staan voor veranderingen, wat we allemaal willen, maar nog niet klaar voor zijn. Het word tijd om onze angsten uit ons verleden los te laten en ons te gaan richten op een nieuw verdrag voor een nieuwe toekomst.

 

Dit verteld het verdrag van Nieuw Socialisme:

Tijd verdeeld zich over de goeden en over de slechten want er is een tijd voor alles, maar nu is het tijd voor meer GERECHTIGHEID, SOLIDARITEIT en ZORGELIJKHEID! Het word tijd om meer wegen vrij te maken en te bepalen welke te volgen! Tijd om eens de andere kant op te gaan om andere smaken te proeven en nieuw dingen en uitdagingen ontdekken.

Tijd om de eerste stap te zetten voor verandering en dit lokaal, landelijk, Europees en Internationaal aan te pakken en samen sterker te worden en te blijven waarin hulp en zorg voor elkaar belangrijk is voor ons allemaal! Wie volgt mij?

 

Ook over dit verdrag zal altijd wel ergens kritiek over te vinden zijn, met alles wat wij gaan doen. Want waarschijnlijk zullen wij het even slecht, even geweldig of even goed doen. Wij leggen het bij ons neer met dit soort mensen en wij zullen altijd aan ons zelf blijven bouwen en doorzetten tot wij ons uiterste vermogen bereikt hebben en trots mogen zijn naar wat wij zullen gaan bereiken in ons leven, en de ijskoude politieke – wereld in de tijd van nu en in de toekomst. Want ook wij kunnen namelijk niet iedereen tevreden houden. Voor degene die denken dat wij iets niet aan zouden kunnen of niet, dat bepalen wij zelf, daar moeten wij namelijk zelf achter zien te komen en niemand anders kan dit voor ons doen, met vallen en opstaan leren wij namelijk zelf verder te gaan, zo hebben de meeste mensen zich ontwikkeld. Ook hebben wij onze verborgen talenten en plannen, die wij nooit iemand hebben kunnen laten zien, omdat men ons te veel wilt beschermen, wij kunnen elkaar niet altijd ergens voor behoeden, al zal dit goed bedoeld zijn. Er zullen altijd wel mensen zijn, die ons zomaar af zullen kraken, afraden en een voor – tijdige conclusie trekken voor men onze echte reden weet, horen, ervaren of onze verhaal denken te weten te vertellen zonder eerst te luisteren en meteen in de reden te vallen, voordat wij iets kunnen vertellen. Roddels, speculaties en geruchten raken ons niet, daar hebben wij een grote hekel aan, dus daar luisteren wij niet naar. Wij luisteren en praten niet over mensen, maar wij praten met mensen en luisteren naar mensen. Wij zullen er altijd boven staan, met opgeheven hoofd, want het zal ons hart nooit raken. Daarom zijn en blijven wij altijd aardig tegen mensen die niet aardig tegen ons zijn, dat werkt! Wel of niet intelligent, arm of rijk, zwart of blank, groot of klein, ambitieus of niet, man of vrouw? Bij ons is iedereen een mens met even veel waarde en gelijke rechten in het leven.Dit is onze nederigheid, trouw en het leven waar wij van houden! Want bouwen is ons vak!