Vrouw van Nieuw Socialisme

 

Vrouwen van het Nieuwe Socialisme, een nieuwe raad voor vrouwen met een handicap en of een lichamelijke of een verstandelijke beperking, zieke vrouwen en hele arme arme vrouwen.

Deze raad bouw ik op om vrouwen het gevoel te geven dat zij evenveel te vertellen hebben als een vrouw zonder een handicap en of een lichamelijke of een verstandelijke beperking, zieke vrouwen en hele arme vrouwen. Samen wil ik graag met deze vrouwen een raad opbouwen om mee eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid een zeer grote en sterke rol speelt, wij vrouwen hebben veel met opvoeding te maken, het is daarom ook een zware klus, daarom vraag ik allemaal verschillende vrouwen te hulp, van arm tot rijk, van hoogopgeleiden tot laagopgeleiden en vrouwen met of zonder baan, ook van andere politieke partijen, jong en oud, binnen of buitenland, wij blijven toch allemaal altijd gelijk en evenveel waard! Ook politieke vrouwen die het gevoel hebben dat zij nog steeds niet serieus genomen worden of niet meegeteld worden wil ik vragen of zij mij willen helpen het opbouwen van deze vrouwenraad. Het is van groot belang dat vele instrumenten veel aandacht nodig hebben waar wij als vrouwen met een beperking de zelfde recht hebben als iedere andere vrouw.

 

Voor vrouwen met een handicap en of een lichamelijke of een verstandelijke beperking, zieke vrouwen en hele arme vrouwen:

 

 • Eerlijkere, gezondere en betere voorzorg, zorg en na – zorg;
 • Duidelijker en eenvoudiger toezicht op uitgaven van medicijnen van ziekenhuizen en apotheken;
 • Meer aandacht verslaving, schuld en hulp – verlening;
 • Verbetering in de woon – en werkgelegenheid;
 • Strengere toezicht op sociale – werk-plaatsen;
 • Seksuele – intimidatie, wapen, drugs – en vrouwen – handel harder aanpakken;
 • Meer rechten op gelijkwaardige inkomens;
 • Recht op kinderopvang voor elke vrouw;
 • Minder het aan – recht gaan leven;
 • Meer verdediging – rechten en kansen;
 • Beëindiging van het Method – leven lijden (Narcisme);
 • Strengere toezicht bij scheidingen, dat vrouwen niet in angst verder hoeven te leven;
 • Meer aandacht verslaving, schuld en hulp – verlening;
 • Meer recht op toekomst kansen ook vooral op politieke – lijnen;
 • Vrouwen met een beperking vanuit deze politieke – organisatie een zetel in het ministerie krijgen,

 

En dit wil ik via deze Politieke Organisatie Nieuw Socialisme gaan uitvoeren, samen met zoveel mogelijk vrouwen! Wie helpt er mee?