Reinheid

Onder reinheid verstaan we niet alleen schoon zijn wanneer er iemand uit de badkamer komt, reinheid kent ook een andere vorm van schoon zijn en schoon blijven, leven met een schoon hart en ziel in een duurzamere wereld. In hoe wij met elkaar omgaan, duurzaamheid komt namelijk niet alleen uit uw portemonnee of hersenen, maar de duurzaamheid waar ik het over heb, komt van uit uw hart en ziel.
Gelooft u ook in deze duurzaamheid?

 

Onder reinheid verstaan we ook in een goed opgeruimd, structureel leven, zowel in het burgerleven als in de harde - politieke wereld, waarin op dit moment geen orde heerst.
Het geld vliegt alle kanten op, behalve de goede kant of waar het echt nodig is bijvoorbeeld in de zorg of veiligheid op straat, buurten, dorpen, steden of zelfs landen. Waar RUST, REINHEID & REGELMAAT heerst, heerst ook orde en een goed structuur in onze samenleving, ook in ons karakter. Ook vergeet ik nog een paar bevolkingsgroepen op te noemen, namelijk:

•Mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, uitkeringen, chronische, psychische en of andere zieken, borderline of autisme, slechtzienden of blinden, slechthorenden of doven en invalide;
•Zeer arme mensen! De kloof tussen arm en rijk steeds groter word!

 

“Mijn zekerheden die ik bied voor alle burgers op lokaal, provinciaal, landelijk, Europees en Internationaal gebied”

•Ik spreek altijd in eerlijkheid, waarheid en oprechtheid (Ook als het niet in mijn voordeel ligt).

•Ik zal altijd iedereen serieus nemen, in de waarde laten en nooit mijn tegenstanders zwart maken;

•Ik accepteer alle reacties, opmerkingen en meningen van iedereen die met mij mee wil denken en doen om onze wereld eerlijker, gezonder en beter te maken;

•Ik blijf altijd aardig, ook tegen mensen die niet aardig tegen mij zijn;

•Ik kan veel maar niet alles, met uw hulp, steun, sponsoring, partnerschap of stem kan ik meer voor u in onze wereld bereiken, ik doe alles vrijwillig!

•Geld vind ik niet belangrijk, bij mij gaat het om de mensheid, en die zijn niet te koop, dus ik ook niet (Geld maakt veel kapot);

•Bij mij is het belangrijk, dat iedereen zich gelijk voelt, bij mij gaat het om RESPECT en niet om MACHT of GELD;

•Ik zal strijden met veel doorzettingsvermogen en geduld, tot ik mijn doelen en resultaten bereikt heb;

•Ik vind het belangrijk mijn omgeving en land meer te eren, lief hebben, meer te beschermen en niet mijn of volk in gevaar te brengen;

•Om onze wereld socialer, eerlijk, gelijkwaardiger, rechtvaardiger, gezonder en beter te maken, hebben wij elkaar nodig, samen staan wij allemaal sterker, God heeft ons niet op de wereld gezet om ruzie te maken, maar in vrede samen voort te leven.