Reinheid

Onder reinheid verstaan we niet alleen schoon zijn wanneer er iemand uit de badkamer komt, reinheid kent ook een andere vorm van schoon zijn en schoon blijven, leven met een schoon hart en ziel in een duurzamere wereld. In hoe wij met elkaar omgaan, duurzaamheid komt namelijk niet alleen uit uw portemonnee of hersenen, maar de duurzaamheid waar ik het over heb, komt van uit uw hart en ziel.
Gelooft u ook in deze duurzaamheid?

 

Onder reinheid verstaan we ook in een goed opgeruimd, structureel leven, zowel in het burgerleven als in de harde - politieke wereld, waarin op dit moment geen orde heerst.
Het geld vliegt alle kanten op, behalve de goede kant of waar het echt nodig is bijvoorbeeld in de zorg of veiligheid op straat, buurten, dorpen, steden of zelfs landen. Waar RUST, REINHEID & REGELMAAT heerst, heerst ook orde en een goed structuur in onze samenleving, ook in ons karakter. Ook vergeet ik nog een paar bevolkingsgroepen op te noemen, namelijk:

•Mensen met een handicap en of een lichamelijke of verstandelijke beperking, uitkeringen, chronische, psychische en of andere zieken, borderline of autisme, slechtzienden of blinden, slechthorenden of doven en invalide;
•Zeer arme mensen! De kloof tussen arm en rijk steeds groter word!