Communicatie

Met deze methode zou het mooi zijn, als wij met ons allen de kloof van ongelijkheid kunnen verkleinen tussen de politieke – wereld en het burgerlijke – wereld! Een wereld waarin iedereen geloofd dat iedereen gelijk is, van arm tot rijk! En met mensen uit verschillende bevolkingsgroepen, aan 1 tafel zullen schuiven waar aan maar 1 taal gesproken word, dat is de taal van:
Duidelijkheid, eenvoudigheid en gelijkheid dat iedereen verstaat!


De langzame locomotief

De langzame locomotief – trein, stopt bij elke perron om na te kunnen denken en rustig en verstandig te kunnen beslissen, over de binnen gekomen informatie die men de tijd ervoor krijgen om dit allemaal te moeten verwerken

Taal:

“Jip en Janneke – taal” voor de normale mensen, met deze taal vinden de meeste mensen het fijnst om met elkaar te kunnen communiceren;


De stoptrein

De stop trein slaat een paar perronnen over en zijn wat vlugger in het verwerken van informatie en sneller in voor en na-denken over bepaalde beslissingen;

Taal:

de instantie – taal met moeilijke brieven, die zelfs de hoog – opgeleiden mensen nog moeilijk vinden om te begrijpen wat er staat
Waarom maken we het elkaar zo moeilijk als het ook makkelijker kan?


De hoge snelheidstrein

De hoge – snelheid trein, die slaat veel meer perronnen over: en neemt en geeft de tijd niet om na te denken over hun binnengekomen informatie

Taal:

de media taal waarvan misschien maar 5% waarheid in zit en dat de mensheid negatief beïnvloed
en de echte verhalen verdraaid


De Super - hoge snelheidstrein

De super – hoge – snelheids trein, die reist alleen naar drukke, moeilijke en grote bestemmingen, denken niet na over wat de andere passagiers van de andere treinen met de binnen gekomen informatie doen, dit leid vaak naar misverstanden en mis – communicaties toe

Taal:

de ijskoude, harde en moeilijke politieke taal of te wel de politieke – ijstijd